fbpx

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Α.  EΡEYNHTIKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αvlοnitοu Ε. and Elizondo R.S. “Effects of Atropine and Ρyridostigmine in Heat Stressed Patas Monkeys”  Aviation , Space and Environmental Medicine 59:  (6) 544 – 548, 1988.

Avlonitou Ε., Tsopanakis Α., Ρavlou Κ.Ν., and Sgouraki Ε. “Α Comparison of Maxima1 Lactate Values in Selected Swimming Test Protocols”. Aquatic Sports Medicine 1991, by J.M. Cameron, (Ed.) Farrand Press, London U.K. (1991) pp. 64-72.

  • Η παραπάνω εργασία μεταφράστηκε στα Ελληνικά με τον τίτλο “Σύγκριση των Μεγίστων τιμών Γαλακτικού σε Επιλεγμένα Πρωτόκολλα Εργοδοκιμασίας στη Κολύμβηση” και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Τόμος 4, Νο. 1, 2 σελ. 7-16, 1989, ΕΚΑΕ, Αθήνα.

Avlonitou E. “Energy Requirements and Training Considerations in Competitive Water Ρolο Games” Proccedings of the First Wοrld Water Ρolo Coaches Seminar pp. 119-130, Μάιος 1991.

Αυλωνίτου Ε. “Θερμορρυθμιστική Λειτουργία και Ασκηση”, Πρακτικά του 1ου Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. pp. 178-187, Σεπτέμβριος 1991.

Avlonitou Ε. “Strength and Flexibility Training in Synchronized Swimmers”. Proccedings of the First World Synchronized Swimming Coaches Seminar, pp 46-56. Μάιος 1992.

Αυλωνίτου Ε., Τσοπανάκης Α., Παύλου Κ.Ν., και Σγουράκn Ε., “Γαλακτικός Αναερόβιος Ουδός στην Κολύμβηση και στο Δαπεδοεργόμετρο”. Θεωρία και Πράξη. Τόμος 6. Νo 1, 2. 1993 , ΕΚΑΕ, Αθήνα.

Avlonitou Ε. “Somatometric Variables for Preadolescent Swimmers”. The Journal of Sports Medicine and Physical fitness. Vol. 34: (2) 185-191, June 1994.

Avlonitou Ε., Tsopanakis Α., Ρavlou Κ.Ν., and Sgouraki Ε. “Longitudinal Study of Lactate Anaerobic Threshold in Competitive Swimmers”. Proceedings of the XXVth FIMS World Congress of Sports Medicine. Αθήνα, 10-16 Σεπτεμβρίου 1994.

Avlonitou Ε. “Trainability of Female Swimmers” Introductory research lecture at the XXVth World Congress of Sports Medicine. Proceedings of the XXVth FIMS World Congress of Sports Medicine. Αθήνα, 10-16 Σεπτεμβρίου 1994.

Αυλωvίτου Ε. “Γυναίκα και Μυική Δύναμη”. Eισαγωγική ομιλία. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Κατάστασης  pp. 45-57. Εκδοση: ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ. Αθήνα, Στάδιο Eιρήνnς και Φιλίας, 27-29 Ιανουαρίου 1995.

Avlonitou Ε. “Maximal Lactate Values Following Competitive Performane According to Age, Sex, and Swimming Style”. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness νol. 36: (1). 24-30. March 1996.

Avlonitou Ε., Georgiou Ε., Douskas G., and Louizi Α. “Estimation of Body Composition Parameters in Competitive Swimmers by means of Three Different Techniques”. International Journal of Sports Medicine νol. 18: (5), 363-368, July 1997.

 

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Avlonitou Ε. and Elizondo R.S. “Effects of Atropine οn Thermoregulation in Heat Stressed Patas Monkeys”. 37th Annual Meeting of the American Physiological Society. Physiologist 29: (4) 16.8.1986. New Orleans, Louisiana, USA, 5-9 October, 1986.

Avlonitou Ε. and Elizondo R.S. “Effects of Atropine and Pyridostigmine in Exercising Monkeys”. 72nd Annual Meeting of the Federation of American Societies for Experimental Biology and Guest Societies, Journal 2: (6) Α 1311. 1988. Las Vegas, Nevada, USA, 1-5 May, 1988.

Avlonitou Ε.. Tsopanakis Α.. Pavlou Κ.Ν., and Sgouraki Ε. “Α Comparison of Maximal Lactate Values in Selected Swimming Test Protocols”. Proceedings of the VIII World FINA Medical Congress οn Aquatic Sports. p. 110. London, England, 11-15 September 1989.

Avlonitou Ε., Tsopanakis Α., Pavlou Κ.Ν., and Sgouraki Ε. “Α Comparison of the Lactate Anaerobic Threshold during Swimming and Running”. Proceedings of the First IOC World Congress οn Sport Sciences Β-28. p. 59, Colorado Springs, USA, 28/10-3/11 1989.

Avlonitou Ε. (coauthor), “Α Comparison in Cardiorespiratory Functions Between a Treadmill and a Swimming Biokinetic Bench in Εlite Swimmers”. Proceedings of the First IOC World Congress on Sport Sciences. Β-75, p. 139. Colorado Springs, USA, 28/10 -3/11 1989.

Avlonitou Ε. “Somatometric Variab1es for Preadolescent Swimmers”. Proceedings of the IX FΙΝΑ International Aquatic Sports Medicine Congress.  Rio de Janeiro, Brazi1, 30/4-4/5 1991.

Avlonitou Ε. and Melpidou Α. “Hematological and Biochemical Indices during Different Training Periods of Competitive Swimmers”. Proceedings of the Second IOC World Congress on Sport Sciences, p, 228, Barcelona. Spain. 26-31 October 1991.

Avlonitou Ε. “Maximal Lactate Va1ues Following Competitive Performance According to Age, Sex, and Swimming Style”. Proceedings of the Xth FΙΝΑ World Sport Medicine Congress. p. 80, Kyoto, Japan, 25-28 October 1993.

Αυλωνίτου Ε. “Θερμορρύθμιση Αφυδάτωση και Ασκηση”. Πρακτικά 1ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου με θέμα Τραυματισμοί Αθλητών, σελ. 58-65. Οργάνωση Δήμος Πατρέων, 18-19 Ιουνίου 1993.

Avlonitou Ε., Tsopanakis Α., Pavlou Κ.Ν., and Sgouraki Ε. “Longitudinal Study of Lactate Anaerobic Threshold in Competitive Swimmers”. Proceedings of the XXVth FIMS World Congress of Sports Medicine. Νο: 214, p. 55. Αθήνα, 10-16 Σεπτεμβρίου 1994.

Avlonitou Ε. (coauthor). “Estimation of Body Composition Parameters in Competitive Swimmers”. Proceedings of the 1996 World Congress on Osteoporosis. ΡΜο542. p. 219. Amsterdam, Netherlands. 18-23 May 1996.

Aυλωvίτου Ε. (Συνεργασία). «Προσδιορισμός της Σύστασης του Σώματoς σε Πρωταθλητές Κολύμβησης”. Πρακτικά του 8ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου, σελ. 12, ΝοΕΑ407. Ιατρική Εταιρεία Λασηθίου, Aγιος Νικόλαος, Κρήτη. 24-27Οκτωβρίου 1996.

Avlonitou Ε. “Bone Mineral Density and Body Composition Parameters in Swimmers”. Proceedings of the XII FΙΝΑ World Congress on Swimming Medicine, p. 61, Goteborg, Sweden, 12-15 April 1997.

Αυλωνίτου Ε. “Προσδιορισμός της Οστικής Πυκνότητας σε Κολυμβητές”, Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 16-18 Μαίου 1997.

Avlonitou Eleni. “Effects of a Ten-Week Training Program of Intensive Slow Endurance Training on the Anaerobic Capacity of Swimmers”. Proceedings of the VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences. Biological Section p. 32B. Aθήνα, 7–11 Οκτωβρίου 2003.

Avlonitou Eleni (coauthor). “Protein Needs in Elite Middle and Long Distance Runners”. Proceedings of the VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences. Biological Section p. 33B. Aθήνα, 7–11 Οκτωβρίου 2003.

Avlonitou Eleni Ph.D,. Botoula Efthimia, Thalassinos Nikos M.D., Pavlou N. Konstantinos Sc.D.. “Changes of Endocrine Responses during a Swimming Training Period”. Proceedings of the VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences. Biological Section p. 49B. Aθήνα, 7–11 Οκτωβρίου 2003.

Eleni Avlonitou, Ph.D. Antropometric Profile of Elite Greek Water Polo Players and Swimmers. Proceedings of the 2004 Pre-Olympic Congress with the subject of Sports Science Through the Ages Challenges in the New Millennium. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 6-11 Aυγούστου 2004.

Avlonitou Eleni Ph.D,. Botoula Efthimia, Thalassinos Nikos M.D., Pavlou N. Konstantinos Sc.D..Alterations of Growth Hormone Levels during a Swimming Training Period as they are Affected by Sex. Proceedings of the 2004 Pre-Olympic Congress with the subject of Sports Science Through the Ages Challenges in the New Millennium. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 6-11 Aυγούστου, 2004.  

Aυλωνίτου Ε., Γεωργίου Ε., Καπλάνης Ν. «Γυναικείος Πρωταθλητισμός: Κίνδυνοι και Οφέλη». Πρακτικά 6ου Πανελληνίου  Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. Ενότητα RT, no 46., σελ.190. Ξενοδοχείο Divani-Caravel, 13 – 15 Μαρτίου 2006.

Αυλωνίτου Ε., Μαχαιράς Γ. “Swimming and Blood Lipid Profile”. Πρακτικά 11ου Παγκόσμιου Συνεδρίου «Αθλητισμός για Ολους» με ειδική ενότητα «Οφέλη και Προκλήσεις». p. 66. Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αβάνας, Αβάνα, Κούβα, 30 Οκτωβρίου  –  3 Νοεμβρίου 2006.

Αυλωνίτου Ε. “Nutritional and Hormonal Parameters of Young Swimmers”. Πρακτικά της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Γενετικής, Διατροφής, Ασκησης και Υγείας. με θέμα «Υγιεινή Γεωργία, Υγιεινή Διατροφή, Υγιείς Ανθρωποι». Διοργάνωση από  το Κέντρο Γενετικής, Διατροφής, και Υγείας, Washington, D.C. ΗΠΑ. Διεθνής Συνεδριακός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία, 5 – 8 Οκτωβρίου 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *