Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 13/11/2017

Nov 13, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 13/11/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 13/11/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/10/2017

Oct 25, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/10/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/10/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 3/10/2017

Oct 3, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 3/10/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής στις 4/9/2017 γιά τo νομοσχέδιo “Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις”

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 4/9/2017

Sep 4, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 4/9/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 4/9/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες...

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Aug 2, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Jul 31, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 31/7/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Jul 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες...

Περισσότερα