Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Aug 2, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Jul 31, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 31/7/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Jul 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες...

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, συνάντηση ΠαΔΕΕ στις 24/7/2017

Jul 24, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, συνάντηση ΠαΔΕΕ στις 24/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη συνάντηση της Επιτροπής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) στις 24/7/2017, γιά το θέμα “Από το Brain Drain στο Brain Gain”

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Έρευνας Βουλής στις 19/7/2017

Jul 19, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Έρευνας Βουλής στις 19/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής στις 19/7/2017, στην ενημέρωση ¨Η ανισότητα μπροστά στον σεισμικό κίνδυνο”.

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Jun 27, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Jun 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 23/6/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα