Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017

Apr 11, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Εμπορίου Βουλής στις 7/4/2017

Apr 7, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Εμπορίου Βουλής στις 7/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 7/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 4/4/2017

Apr 4, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 4/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 4/4/2017 γιά τον διορισμό Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 23/3/2017

Mar 23, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 23/3/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 23/3/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/2/2017

Feb 7, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/2/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/2/2017 γιά το νομοσχέδιο: Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 26/1/2017

Jan 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 26/1/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 26/1/2017 γιά το νομοσχέδιο: Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/12/2016

Dec 7, 2016

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/12/2016

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 7/12/2016 γιά τον Προϋπολογισμό 2017

Περισσότερα