Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Jun 27, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Jun 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 23/6/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 23/6/2017

Jun 23, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 23/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 23/6/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Έρευνας Βουλής στις 15/6/2017

Jun 15, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Έρευνας Βουλής στις 15/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής στις 15/6/2017 στην ενημέρωση γιά το θέμα “Η τηλεϊατρική στην υπηρεσία της κοινωνίας”.

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 30/5/2017

May 30, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 30/5/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 30/5/2017 γιά τα νομοσχέδια «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου» και «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης γιά συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του...

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Οικονομικών Βουλής στις 16/5/2017

May 16, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Οικονομικών Βουλής στις 16/5/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στις 16/5/2017 γιά το νομοσχέδιο: “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές...

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 3/5/2017

May 3, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 3/5/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 3/5/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και...

Περισσότερα