Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/4/2017

Απρ 27, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσειων»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/4/2017

Απρ 25, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 25/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017

Απρ 11, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 11/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Εμπορίου Βουλής στις 7/4/2017

Απρ 7, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Εμπορίου Βουλής στις 7/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 7/4/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 4/4/2017

Απρ 4, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 4/4/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 4/4/2017 γιά τον διορισμό Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 23/3/2017

Μαρ 23, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Αμυνας Βουλής στις 23/3/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 23/3/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου»

Περισσότερα