Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 10/5/2018

May 10, 2018

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 10/5/2018

Ελένη Αυλωνίτου, εισήγηση στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής στις 10/5/2018 γιά τo νομοσχέδιo: «Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 2/4/2018

Apr 2, 2018

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Άμυνας Βουλής στις 2/4/2018

Ελένη Αυλωνίτου, εισήγηση στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής στις 2/4/2018 γιά τo νομοσχέδιo: «Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/3/2018

Mar 29, 2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/3/2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/3/2018 γιά το νομοσχέδιο: «I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και III) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων...

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 17/1/2018

Jan 17, 2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 17/1/2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 17/1/2018 γιά το νομοσχέδιο: «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 9/1/2018

Jan 9, 2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 9/1/2018

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 9/1/2018 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α΄ 11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182)»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 12/12/2017

Dec 12, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 12/12/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 12/12/2017 γιά τον Προϋπολογισμό 2018

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/11/2017

Nov 29, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/11/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 29/11/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών».

Περισσότερα