Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Aug 2, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 2/8/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Jul 31, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 31/7/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Jul 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 26/7/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες...

Περισσότερα