Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Jun 27, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στη Βουλή στις 27/6/2017 γιά το νομοσχέδιο: «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Jun 26, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 26/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 23/6/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 23/6/2017

Jun 23, 2017

Ελένη Αυλωνίτου, Επιτροπή Μορφωτικών Βουλής στις 23/6/2017

Ελένη Αυλωνίτου, ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής στις 23/6/2017 γιά τo νομοσχέδιo «Τροποποιήσεις του Ν 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα